S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Registrace na konferenci pro farmaceuty a farmaceutické asistenty


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky konference Pharmacy

 

Obecná ustanovení

Organizátorem konference je společnost Premediapharm, s.r.o., IČ: 02330962, se sídlem Wassermannova 1145/11, 152 00 Praha 5 (dále jen „organizátor“ nebo též „správce“).

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na konferenci přes webovou stránku na www.konference-pharmacy.cz, (dále jen „objednatel“).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.

Registrační podmínky

Registraci provede objednatel vyplněním registračního formuláře po výběru příslušné konference na stránkách www.konference-pharmacy.cz. Pole označená * jsou povinná. Registrace jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.

Po doručení registrace obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace a informace o provedení platby. Tímto okamžikem se registrace pro objednatele stává ZÁVAZNOU a zakládá se tak závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem.

Registrační poplatek musí být uhrazen do 14 dnů od data obdržení potvrzení registrace, avšak nejpozději 7 dní před datem uskutečnění konference, pokud objednavatel zvolil platbu předem na účet. V případě, že objednavatel zvolil platbu v místě konání akce, uhradí registrační poplatek u prezence v den konání zvolené konference.

Po obdržení platby na účet bude na e-mailovou adresu objednatele zaslán řádný daňový doklad.

Zrušení registrace

Objednatel může zrušit registraci pouze písemně formou žádosti e-mailem na adresu konference@premediapharm.cz.

V případě zrušení e-mailem se registrace považuje za zrušenou, pouze pokud objednatel obdrží potvrzující e-mail.

Při zrušení registrace do 20 dnů před termínem zahájení konference bude objednateli vrácen zpět celý účastnický poplatek a to na základě dobropisu vystaveného organizátorem a potvrzeného ze strany objednatele. Organizátor vrací účastnický poplatek do 15 dnů od doručení potvrzeného dobropisu.

Při zrušení registrace méně než 20 dnů od termínu zahájení konference nebo při neúčasti na konferenci se účastnický poplatek nevrací.

Organizační změny

Zastoupení účastníka je možné bez omezení.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu konference, termínu nebo na úplné zrušení konference z důvodu zásahu vyšší moci. Změny v přiměřeném rozsahu stejně jako zásah vyšší moci nepředstavují důvod pro refundaci účastnického poplatku.

O všech případných změnách bude organizátor neprodleně objednatele informovat e-mailem.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuje objednatel souhlas s poskytnutím údajů ke zpracování ze strany organizátora.

Organizátor postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Organizátor shromažďuje se souhlasem uživatelů jejich osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, kontaktní adresa, údaje o objednateli – právnické osobě (název, IČ), pokud je plátcem účastnického poplatku právnická osoba. Organizátor neshromažďuje citlivé osobní údaje definované v §4 zákona 101/2000 Sb.

Organizátor shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem objednatele. Za souhlas k poskytnutí údajů za účelem zpracování jak je uvedeno v těchto OP je považováno vyplnění a odeslání těchto údajů objednatelem formou registračního formuláře a současně je vyžadován souhlas s těmito OP formou zaškrtnutí příslušné kolonkyv registračním formuláři.

Organizátor nepředává osobní údaje objednatele třetím osobám. Výjimku tvoří případy, kdy je organizátor ze zákona povinen tyto údaje poskytnout.

Poskytnutí údajů za účelem zpracování jak je uvedeno v těchto OP je povinné, bez jejich poskytnutí objednatelem mu organizátor nemůže požadovanou službu poskytnout.

Objednatel má kdykoli možnost požádat organizátora o informace spojené se zpracováním jeho osobních údajů.

Objednatel má kdykoli právo požádat o opravu svých osobních údajů shromažďovaných správcem a může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a požadovat jejich výmaz z databáze správce. Pro využití těchto práv se objednatel obrací na správce prostřednictvím e-mailové adresy it@premediapharm.cz

Objednatel bere na vědomí, že odvoláním svého souhlasu dojde k ukončení služeb odebíraných od organizátora, které vyžadují souhlas s poskytnutím osobních údajů.

KONFERENCE

KONTAKT

Premediapharm s.r.o.

Adresa: Wassermannova 1145/11

PSČ: 152 00 Praha

Email: info(a)premediapharm.cz

NTBmM